Vormen

Er zijn veel voorkomende vormen van pesten, waarbij de meeste pesterijen online en fysiek gebeuren. Online pesten houdt in dat er gepest wordt via internet. Bijvoorbeeld foto ‘s die worden misbruikt of teksten die ‘het slachtoffer’ in een verkeerd daglicht zetten. In sommige gevallen worden zelfs ouders of verzorgers bedreigd en niet te vergeten partners als het gaat om (jong)volwassenen. Via internet kunnen pesters bijna volledig anoniem toeslaan, bijvoorbeeld door op iemand anders zijn of haar naam een chatgesprek aan te gaan, soms zelfs iemand die jijzelf niet kent. Online pesten kan ook in de vorm van stalking, bijvoorbeeld via vrienden van de pester om jou te bedreigen.

Pesten in de fysieke vorm, het woord zegt het al… pesten met ‘lichaamsagressie’. Bij fysiek pesten zal altijd geprobeerd worden om macht uit te oefenen wie er sterker is. Vaak is een pester niet alleen, omdat ze anders hun ‘macht kunnen verliezen’. Het is altijd makkelijk om een hele groep tegen één iemand in te zetten. Geprobeerd wordt om ‘het slachtoffer’ bang te maken en herhaaldelijk ook op andere plekken te zoeken waar ze hem kunnen pakken. Het lichamelijk benaderen van iemand zal als er niets aan wordt gedaan overgaan in mishandeling of nog erger. Grenzen zijn er bijna niet omdat de haat groter is dan het gezond verstand!

Mondeling pesten noem ik het maar even, dit wordt gedaan om expres iemand te kleineren en verdriet aan te doen. Bijvoorbeeld het herhaaldelijk schelden of verzinnen van een bijnaam. Het stoerst is om het te doen waar iedereen bij is! Er wordt verwacht dat iedereen begint te lachen en misschien wel mee gaat doen met het pestgedrag. Want wat is er zo laf om een groepje tegen ‘het slachtoffer’ op te richten?! Dit ‘mondeling pesten’ kan op verschillende manieren, het hoeft niet alleen hardop te zijn tegen iedereen, maar ook alleen tegen jou. Als je maar gek wordt gemaakt door de pester…

Vaak wordt geprobeerd om je te raken met iets wat je hebt meegemaakt of iets aan je karakter of uiterlijk. Dat kan vanalles zijn. Je hele doen en laten wordt door hun ‘afgelezen’ en in hun vorm bewerkt tot het resultaat om jou te kunnen pakken op je ‘mens zijn’! Er wordt met pesten altijd geprobeerd om je kapot te maken! Je mag er niet bijhoren en het liefst moet je maar gewoon verdwijnen… In de meest ernstige gevallen wordt er zelfs door de pesters geadviseerd om ‘maar een einde aan je leven te maken’. Kort samengevat, de meest verschrikkelijke dingen! Mocht je hiermee te maken hebben of ken je iemand die met al het bovengenoemde te maken heeft? Neem altijd contact op voor hulp! Loop er nooit alleen mee…